IT og Kognition – Københavns Universitet


 

It og Kognition er en tværfaglig kandidat­uddannelse, der bygger på de tre discipliner psykologi, datalogi og sprogteknologi. Kandidaterne opbygger en forståelse for menneskers kognitive evner. Samtidig får de it-kompetencer til at udforske kognitionsfænomener og til at udvikle innovativ teknologi.

Bemærk: Uddannelsen bliver engelsksproget fra september 2011.

Enkelte fag

Du kan også følge enkelte fagelementer. Hent indskrivningsblanketten.

Vil du læse IT og Kognition?

Tilvalgsstudiet i It og Sprog er relevant, hvis man overvejer at søge ind på kandidatuddannelsen i It og Kognition. Se dette site's tilvalgsside og find det aktuelle tilvalgsudbud i tilvalgskataloget.

Kandidatuddannelse
Læs om kandidatuddannelsen i It og Kognition på dette site og på universitetets kandidatportal.

Se tilmeldingsfrist og -procedure på Det Humanistiske Fakultets studieportal

Kursustilmelding efterår 12

Læs instruktion i kursustilmelding for kandidatstuderende på INSS' uddannelser og for valgfagsstuderende på 3. semester af dansk her

Studiestart

Er du lige blevet optaget på It og Kognition? Så læs om studiestarten på dit nye fag.